วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นองค์กรชั้นนำ ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ นำบัญชีสู่มาตรฐาน สานต่อนโยบาย "
 

 เข้าสู่ระบบ
 
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

 กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 
1. ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจรายสินค้ากลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ตลอดจนเกษตรกรรายบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำรูปแบบบัญชีที่กรมฯกำหนดไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (Cooperative Auditing Quality Control : CAQC)
3 นิเทศระบบงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบและผู้สอบบัญชี
4 พิจารณาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
5 แจ้งข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี และสั่งการให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่อง
6 เป็นศูนย์ประสานงานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและสหกรณ์เป้าหมายของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
7 สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะทางการเงินรายสหกรณ์ (CAMELS Analysis) ในภาพรวมของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
 
 
ระเบียบ/คำแนะนำด้านการบัญชี
  คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท) (13/05/2559)
  คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 (13/05/2559)
  คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) (13/05/2559)
  มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (13/05/2559)
  คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (13/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
FONTSIZE
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าวสาร

 • ข่าวประกาศ
 • Clipping Online
 • แจ้งข่าวประจำวัน
 • บทความน่าสนใจ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มัลติมีเดีย

 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • วารสาร กตส.
 • สปอต/สารคดี
 • รายงานประจำปี
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • เพลงของพ่อ
 • E-Service

 • ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ NCEFIC
 • แจ้งเรื่อง/ร้องทุกข์
 • เว็บบอร์ด
 • KNOWLEDGE MANAGEMENT
 • CALL CENTER 0 2016 8888
 • บริการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
  ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทร . 0-4532-1856,0-4532-1893 โทรสาร. 0-4532-2362
  http://region4.cad.go.th Email : auddiv4@cad.go.th

  สงวนลิขสิทธิ์ © Copyright 2002 by auddiv4 Cooperative Auditing Office
   
   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel