วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นองค์กรชั้นนำ ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ นำบัญชีสู่มาตรฐาน สานต่อนโยบาย "
 

สถานที่ตั้ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

วีดีทัศน์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร)

แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2554
ข้อมูลที่เปิดเผยได้

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลามาตรฐานงานให้บริการ พ.ศ.2551

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

รายงานประจำปี
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2555 - 2558) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552 - 2555)

แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2556 - 2559(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

แผนยุทธศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552 - 2555)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2554 - 2557

แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552 - 2555) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เล่มที่ 3

พระราชบัญญัติสหกรณ

พระราชกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา / กฏกระทรวง

ระเบียบ

คำสั่ง

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550
**สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง**
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
FONTSIZE
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบ
 
« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

ข่าวสาร

 • ข่าวประกาศ
 • Clipping Online
 • แจ้งข่าวประจำวัน
 • บทความน่าสนใจ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มัลติมีเดีย

 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • วารสาร กตส.
 • สปอต/สารคดี
 • รายงานประจำปี
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • เพลงของพ่อ
 • E-Service

 • ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ NCEFIC
 • แจ้งเรื่อง/ร้องทุกข์
 • เว็บบอร์ด
 • KNOWLEDGE MANAGEMENT
 • CALL CENTER 0 2016 8888
 • บริการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
  ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทร . 0-4532-1856,0-4532-1893 โทรสาร. 0-4532-2362
  http://region4.cad.go.th Email : [email protected]

  สงวนลิขสิทธิ์ © Copyright 2002 by auddiv4 Cooperative Auditing Office
   
   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel