วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นองค์กรชั้นนำ ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ นำบัญชีสู่มาตรฐาน สานต่อนโยบาย "
 

 
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ติดตามและประเมินผล แผน/ผล ตัวชี้วัด และผลการปฏิบัติงานตามที่กรมฯกำหนด รวมทั้งการลดความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดี โดย
 
1. จัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปี แผนยุทธศาสตร์โดย บูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดและ กลุ่มจังหวัดในความรับผิดชอบ
2. ติดตามและประเมินผล แผน/ผล ตัวชี้วัดตามงบประมาณ การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) และคำรับรองการปฏิบัติงานโครงการ การควบคุมภายในและกิจกรรมต่างๆ ที่กรมกำหนด
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจรายสินค้าจาก กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริรวมทั้งโครงการพิเศษ
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานในพื้นที่รับผิดชอบในงานที่มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัด
5. รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ทันเวลา
 
แนวทางการปฏิบัติงาน
หนังสือที่ กษ 0402/ว 33 ลว. 14 มีนาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนของนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ (18/05/2559)
หนังสือที่ กษ 0402/ว 28 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม (18/05/2559)
หนังสือที่ กษ 0402/ว 17 ลว. 25 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และผลกระทบจากราคาสินค้าและโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเ (18/05/2559)
หนังสือที่ กษ 0402/ว 16 ลว. 25 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 (18/05/2559)
หนังสือที่ กษ 0402/ว 106 ลว. 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
FONTSIZE
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบ
 
« กรกฎาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ข่าวสาร

 • ข่าวประกาศ
 • Clipping Online
 • แจ้งข่าวประจำวัน
 • บทความน่าสนใจ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มัลติมีเดีย

 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • วารสาร กตส.
 • สปอต/สารคดี
 • รายงานประจำปี
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • เพลงของพ่อ
 • E-Service

 • ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ NCEFIC
 • แจ้งเรื่อง/ร้องทุกข์
 • เว็บบอร์ด
 • KNOWLEDGE MANAGEMENT
 • CALL CENTER 0 2016 8888
 • บริการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
  ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทร . 0-4532-1856,0-4532-1893 โทรสาร. 0-4532-2362
  http://region4.cad.go.th Email : [email protected]

  สงวนลิขสิทธิ์ © Copyright 2002 by auddiv4 Cooperative Auditing Office
   
   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel