วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "
 

    1     2     3     4     5     6  
ข่าวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณฺที่ 4
  สตท.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานปี 2562 และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2563” (17/09/2562)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานปี 2562 และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานปี 2563 (06/09/2562)
  สตท.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับภาค เรื่อง "การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย” (29/08/2562)
  สตท. 4 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 8/2562 (29/08/2562)
  สตท.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับภาค เรื่อง "การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย” (26/08/2562)
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 2/2562 (22/08/2562)
อ่านทั้งหมด     
 ข่าวสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

ข่าวสาร

 • ข่าวประกาศ
 • Clipping Online
 • แจ้งข่าวประจำวัน
 • บทความน่าสนใจ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มัลติมีเดีย

 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • วารสาร กตส.
 • สปอต/สารคดี
 • รายงานประจำปี
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • เพลงของพ่อ
 • E-Service

 • ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ NCEFIC
 • แจ้งเรื่อง/ร้องทุกข์
 • เว็บบอร์ด
 • KNOWLEDGE MANAGEMENT
 • CALL CENTER 0 2016 8888
 • บริการ

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
  ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทร . 0-4532-1856,0-4532-1893 โทรสาร. 0-4532-2362
  http://region4.cad.go.th Email : auddiv4@cad.go.th