วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "
 

    1     2     3     4  
ข่าวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณฺที่ 4
  สตท.4 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมภารกิจงานโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ ครั้งที่ 1/2562 (14/01/2562)
  ผตท.4 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตร” (11/01/2562)
  สตท.4 ลงพื้นที่ประเมินผลงานและพิจารณาเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มและ ครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (10/01/2562)
  คณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น ลงพื้นที่ประเมินผลงานและพิจารณาครูบัญชีดีเด่น ระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดยโสธร (10/01/2562)
  คณะทำงานประกวดเกษตรกรดีเด่น ลงพื้นที่ประเมินผลงานและพิจารณาเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ (10/01/2562)
  สตท.4 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มและโครงการประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 (09/01/2562)
อ่านทั้งหมด     
 ข่าวสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

ข่าวสาร

 • ข่าวประกาศ
 • Clipping Online
 • แจ้งข่าวประจำวัน
 • บทความน่าสนใจ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มัลติมีเดีย

 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • วารสาร กตส.
 • สปอต/สารคดี
 • รายงานประจำปี
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • เพลงของพ่อ
 • E-Service

 • ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ NCEFIC
 • แจ้งเรื่อง/ร้องทุกข์
 • เว็บบอร์ด
 • KNOWLEDGE MANAGEMENT
 • CALL CENTER 0 2016 8888
 • บริการ

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
  ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทร . 0-4532-1856,0-4532-1893 โทรสาร. 0-4532-2362
  http://region4.cad.go.th Email : auddiv4@cad.go.th