วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "
 

GoogleMap
    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณฺที่ 4
  ผอ.สตท.4 ร่วมประชุมประจำเดือนกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ (17/09/2564)
  สตท.4 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบ Online (17/09/2564)
  สตท. 4 ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) (16/09/2564)
สตท.4 จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของพนักงานขับรถยนต์ หลักสูตร การพัฒนาพนักงานขับรถยนต์แบบมืออาชีพ ผ่านระบบ Online (15/09/2564)
  สตท. 4 ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ “สาระน่ารู้จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting) (14/09/2564)
  สตท. 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting) (13/09/2564)
อ่านทั้งหมด     
 ข่าวสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
FONTSIZE

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE

ข่าวสาร

 • ข่าวประกาศ
 • Clipping Online
 • แจ้งข่าวประจำวัน
 • บทความน่าสนใจ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มัลติมีเดีย

 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • วารสาร กตส.
 • สปอต/สารคดี
 • รายงานประจำปี
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • เพลงของพ่อ
 • E-Service

 • ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ NCEFIC
 • แจ้งเรื่อง/ร้องทุกข์
 • เว็บบอร์ด
 • KNOWLEDGE MANAGEMENT
 • CALL CENTER 0 2016 8888
 • บริการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
  ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทร . 0-4532-1856,0-4532-1893 โทรสาร. 0-4532-2362
  http://region4.cad.go.th Email : auddiv4@cad.go.th

  สงวนลิขสิทธิ์ © Copyright 2002 by auddiv4 Cooperative Auditing Office